Logo
BABESZJOZA (PIROPLAZMOZA)

Jest to choroba odkleszczowa, śmiertelna. Przenoszoną ją pierwotniaki wewnątrzkomórkowe z rodzaju Babesia, których pierwszym żywicielem jest kleszcz.

Zachorowania mają ścisły związek z obszarem i czasem żerowania kleszcza. Kleszcz wczepiając się w ofiarę przenosi pierwotniaka wraz ze swoją śliną do organizmu kręgowca. Pierwotniaki atakują erytrocyty kręgowca co doprowadza do niedokrwistości.

Objawy
Objawy i ich nasilenie bywają zmienne i są zależne od szczepu pasożyta, intensywności inwazji i ogólnej odporności zwierzęcia. Choroba zazwyczaj rozwija sie przez okres ok. 7 dni, lecz bywa i tak,że zwierzę albo zaczyna chorować gwałtownie i choroba przybiera ostrą postać lub ma się dobrze nawet przez kilkanaście miesięcy. Mając to na względzie, dokonano podziału na trzy formy przebiegu Babesziozy.

1.Postać nadostra -trwa ok. 24 - 48 godzin i zwykle kończy się śmiercią.
Objawami tej postaci Babesziozy jest reakcja zapalna niszcząca narządy wewnętrzne, apatia,gorączka oraz gwałtownie postępująca niedokrwistość.

2.Forma ostra -ta forma występuje najczęściej. Okres trwania wynosi 3 - 7 dni, nieleczona też zwykle kończy się zejściem śmiertelnym.
Objawy: gorączka (nawet do 41,5°C),powiększona śledziona,spadek lub brak apetytu, biegunka,wymioty, a także powiększenie węzłów chłonnych .

3.Postać przewlekła - twa ponad tydzień i ten rodzaj przebiegu ma miejsce stosunkowo rzadko. Jej objawy są prawie nie zauważalne, a część zarażonych osobników przeżywa inwazję.

Choroba,zazwyczaj zaczyna się wzrostem temperatury do 40 - 41°C, osłabieniem,apatią,niechęcią do ruchu i brakiem apetytu. Po kilku- kilkudziesięciu godzinach pojawia się niedokrwistość z bladością śluzówek,dyszeniem i przyspieszeniem tętna. U około połowy chorych zwierząt występuje powiększenie śledziony,biegunka (niekiedy z domieszką krwi) oraz bezmocz i wymioty. Rzadziej spotykane objawy: niezbornośc,hemoglobinuria,porażenia,żółtaczka,oczopląs, nierównomierne rozszerzenie źrenic, drgawki, pojękiwanie, śpiączka, kaszel,obrzęk płuc,duszności,wodobrzusze,niewydolność krążeniową ,wybroczynowośc oraz wstrząs.

Rozpoznanie
Bardzo istotna jest szybkość badania i postawienie rozpoznania, ponieważ choroba postępuje bardzo gwałtownie i liczy się każda godzina. Nawet po wyleczeniu zdarzają się późniejsze konsekwencje przejścia choroby tj. znaczne uszkodzenia wątroby i nerek. Zdiagnozowanie Babeszjozy jest trudne ze względu na wiele czynników wynikających z charakteru choroby. W przebiegu choroby dochodzi także do spadku odporności i infekcji wirusowych, bakteryjnych lub grzybicznych co dodatkowo utrudnia rozpoznanie. Objawy kliniczne, zmiany morfologiczne i biochemiczne różnią się także w zależności od rejonu świata. Należy brać również pod uwagę inne czynniki: leptospirozę, erlichiozę, hemobartonelozę, niedokrwisości innego tła, zatrucia substancjami hemolizującymi, białaczkę, leiszmaniozę, guzy nowotworowe wątroby, nerek i śledziony oraz ukąszenia węży.

Badania
Najczęściej stosowaną metodą w celu rozpoznania Babeszjozy jest pobieranie krwi i wykonanie rozmazu. Rozmaz krwi-wykonuje się nakładając kroplę krwi na szkiełko podstawowe i przy pomocy drugiego szkiełka rozciąga się ją.Następnie preparat się wybarwia i ogląda pod mikroskopem.

Konieczne jest wykonanie badań krwi. U prawie wszystkich zwierząt w czasie trwania choroby,stwierdza się spadek hematokrytu i innych wskaźników czerwonokrwinkowych. Czasem występuje leukocytoza (głównie u psów z zaawansowaną niedokrwistością i zaburzeniami pracy nerek) i trombocytopenia, jednak są to niewielkie odstępstwa od normy. W przypadku uszkodzenia narządów wewnętrznych może dojśc do wzrostu aktywności transaminaz. Wyniki badań biochemicznych i badań moczu są stosunkowo zróżnicowane,w zależności od stopnia uszkodzenia narządów miąższowych.

W badaniu moczu czasem można stwierdzić:bilirubinurię, hemoglobinurię (powoduje ciemną barwę moczu), proteinurię oraz komórki nabłonka kanalików nerkowych.

Leczenie
Przy rozpoczęciu leczenia już na początku choroby, istnieją szanse na odratowanie zwierzaka.Znaczenie ma również wiek, ponieważ zwierze młodsze i odporniejsze ma większe szanse na szybki powrót do zdrowia. W miarę zaawansowania i upływu czasu rokowania są niepewne.

Leczy się zarówno objawy jak i przyczyny. Skupienie się na samych objawach nie rozwiązuje problemu i najczęściej prowadzi do śmierci zwierzęcia.

Leczenie przyczynowe (niszczące pierwotniaka Babesia)
*imidokarb (Imizol, Carbesia) 3-6 mg/kg s.c.-domięśniowo jednorazowo lub dwukrotnie w odstępie 2 tyg. W miejscu iniekcji występuje dość silny ból.Czasami spotyka się lekoodporne szczepy pasożyta, i po upływie 1-3 dni od podania leku nie widac poprawy, a powtórne badanie rozmazu daje wynik dodatni. W takich przypadkach należy zastosować inny lek.

Leczenie objawowe
*należy utrzymywac diurezę
*stale kontrolowac funkcjonowanie serca,nerek,płuc i wątroby
*dieta musi byc lekkostrawna (nie obciążająca nerek i wątroby),wskazana weterynaryjna z ograniczoną ilością w białka,dostosowana indywidualnie w zależności od uszkodzeń narządów
*gdy pies nie jest w stanie sam pobierac wody, wtedy konieczne jest nawadnianie kroplówkami (należy pamiętac - woda pita większych ilościach na raz ,może spowodowac wymioty co dodatkowo odwodni organizm)
*transfuzja krwi lub podawanie preparatów krwiozastępczych –w przypadku gdy hematokryt spadnie poniżej 20% lub dojdzie do spadku liczby erytrocytów poniżej 2,5 mln/mm3
*płynoterapia (głównie płyn Ringera), ma za zadanie uzupełnić niedobory elektrolitów , kroplówki podawane są nawet dwa razy dziennie
*leki osłaniające wątrobę ograniczające jej trwałe uszkodzenie:np.Zentonil (metionina w postaci S-adenozylometioniny),Hepatiale Forte (fosfolipidy i ornityna),Essentiavet forte,Ornitil
*antybiotyki przeciwdziałające infekcjom (np.tetracykliny lub klindamycyny), mogącym nastąpic w przypadku spadku odporności
* witaminy głównie z grupy B (combivit:do 15 mg/m.c-5 ml głęboko domięśniowo)
*dodatkowo w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony organizmu-leki przeciwwymiotne, nasercowe, przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, heparynę
*w przypadku hemolizy- leki immunosupresyjne (np.prednizon,prednizolon)

Po upływie ok.7-10 dni od podjęcia leczenia- wizyta kontrolna w czasie której ponawia się badanie kliniczne i hematologiczne.

OPRACOWAŁA: lek. wet. Magdalena Podlasz

POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.