Logo
Od września 2010 roku do czerwca 2013 roku współracowaliśmy ze szkołą Profesja i kształciliśmy przyszłych techników weterynarii. Od roku szkolnego 2013/2014 do 2015/2016 współpracowaliśmy w tym zakresie ze szkołą Alfa Edukacja. Prowadziliśmy wykłady i zajęcia praktyczne oraz sprawowaliśmy opiekę nad przebiegiem praktyk klinicznych. Uczniowie podczas praktyk w naszej Przychodni mogli poznać tajniki swojego przyszłego zawodu.

Jednocześnie dbamy, by osoby związane z Przychodnią, a więc nie tylko pracownicy, ale i praktykujący uczniowie oraz studenci, mieli szansę zgłębiać swoją wiedzę w wybranych dziedzinach. Dowodem na to są przebyte szkolenia, ufundowane przez właścicielkę Przychodni:
  • "Diagnostyka różnicowa zaburzeń równowagi oraz niedowładów psów i kotów" - dr Marcin Wrzosek - 14.05.2011 - Gdańsk - udział wzięła Anna Ulatowska
  • "Wybrane, praktyczne aspekty dotyczące odrobaczania psów i kotów", "Nowe mozliwości walki z bólem u psów i kotów" - dr Ferenc Kelemen - 17.05.2011 - Sopot - udział wzięły wybrane uczennice szkoły Profesja
  • "Praktyczna interpretacja wyników badań laboratoryjnych" - dr n. wet. Janina Łukaszewska - 11.06.2011 - Warszawa - udział wzięła Aleksandra Tucholska
  • "Immunologia psów i kotów" - dr n. wet. Elżbieta Mikulska-Skupień - 23.06.2012 - Olsztyn - udział wzięła Katarzyna Kopyt

POWRÓT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.