Logo
GRUCZOLAKORAK GRUCZOŁU MLEKOWEGO U KOTEK

Nowotwory gruczołu mlekowego stanowią coraz częstszy powód wizyty naszych pupili u lekarza weterynarii. Nowotwór sutka to trzeci pod względem powszechności występowania nowotwór u kotów (po hemopoetycznych i guzach skóry). Istnieją jednak sposoby, by poprawić komfort życia naszych kotek i uchronić je od smutnego losu gruczolakoraka i jeszcze gorszych w konsekwencji przerzutów.

Co prawda nowotwory u kotów występują rzadziej niż u psów, jednak w większości przypadków mają charakter złośliwy (85-93%!). Nowotworom tym często towarzyszą zmiany i rozrosty tła niezapalnego i nienowotworowego w postaci rozrostu nabłonka przewodów wyprowadzających, rozrostu zrazikowego nabłonka gruczołowego i tkanki łącznej zrębu. W momencie eutanazji u 80% zwierząt zanotowano przerzuty do innych narządów: węzły chłonne, płuca, opłucna, wątroba, przepona, nadnercza i nerki. Nowotwory gruczołu sutkowego dotyczą zwykle zwierząt starszych, w wieku 10-12 lat, jednak zakres występowania jest bardzo szeroki: od 9 miesięcy do 23 lat.

U około 60% pacjentów zajęty jest więcej niż 1 gruczoł, i jednej trzeciej zmiany występują jednocześnie w prawej i w lewej listwie gruczołu sutkowego. Częściej opisuje się występowanie nowotworu w przednich gruczołach. Stwierdzono, że u kotek krótkowłosych i syjamskich nowotwory listwy mlecznej występują częściej.

ETIOPATOGENEZA
Bezpośrednie przyczyny występowania gruczolakoraka u kotek są niewyjaśnione do tej pory, jednak istnieje silny związek z uprzednim stosowaniem leków gestagennych. Podawanie zwierzętom medroksyprogesteronu w celu zapobiegania rui lub leczenia ciąży urojonej wiązało się ze zwiększoną częstością występowania i rozwoju nowotworu. Literatura podaje, że tylko 10% guzów posiada receptory dla estrogenów. U niekastrowanych kotek ryzyko występowania gruczolakoraka jest siedmiokrotnie wyższe!!!

OBJAWY
Wiele pacjentów trafia do lekarza w zaawansowanym stadium, w większości już z przerzutami. U kotek z pierwotnymi guzami możemy zauważyć apatię, brak apetytu, spadek masy, powiększenie sutków lub całego gruczołu. Brodawki sutkowe często są zaczerwienione i obrzęknięte, może się z nich wydostawać brązowa lub żółta wydzielina. Owrzodzenie skóry pokrywającej guz stwierdzane jest u jednej czwartej pacjentów. W przypadku przerzutów do płuc zwierzęta trafiają do lekarza z objawami nietolerancji wysiłkowej i niewydolności oddechowej. Tak też było w przypadku 5-letniej kotki rasy europejskiej, która trafiła do Gabinetu lek. wet. Magdaleny Podlasz na 5 miesiąc po wycięciu guza gruczołu sutkowego. Załączone poniżej zdjęcia RTG z 03.08.2011 r. wskazują na liczne i bardzo zaawansowane ogniska przerzutowe do płuc, co było wskazaniem do eutanazji.ROZPOZNANIE
U zwierząt w starszym wieku w przypadku każdej zmiany guzowatej w obrębie gruczołu sutkowego należy podejrzewać tło nowotworowe. U kotów nie zaleca się biopsji przedoperacyjnej, ponieważ od 80 do 85% masy guza ma charakter złośliwy. Tkanka do oceny histopatologicznej może być pobierana podczas mastektomii.

LECZENIE CHIRURGICZNE
W nowotworach gruczołu sutkowego stosuje się następujące techniki operacyjne: Z uwagi na bardzo agresywny charakter guzów, u kotów preferowaną techniką operacyjną jest radykalna mastektomia. Jeżeli nowotwory występują w obu listwach mlecznych drugą usuwa się po 4-6 tygodniach. W razie konieczności można usunąć najpierw 3 przednie sutki po jednej stronie i dwa tylne po drugiej. Przy drugiej operacji, 4-6 tyg później, usuwa się resztę sutków.

CHEMIOTERAPIA
W chemioterapii złożonej stosuje się doksorubicynę (1mg/kg i.v. co 3 tyg) i cyklofosfamid (50 mg/m2 p.o. w dniach 3. 4. 5. i 6.)- powtarzać co 3-4 tyg. Wykazano wystąpienie krótkoterminowej częściowej i całkowitej odpowiedzi u około połowy pacjentów z przerzutowymi i nieoperacyjnymi zmianami. Należy jednak wziąć pod uwagę silną nefrotoksyczność doksorubicyny u kotów.

DALSZE MONITOROWANIE PACJENTA
Pełne badanie kliniczne zaleca się wykonywać 2 razy w miesiącu ze zwróceniem szczególnej uwagi na palpacyjne badanie linii cięcia oraz pozostawionych gruczołów sutkowych. Dodatkowo należy kontrolować wystąpienie przerzutów badaniem radiograficznym klatki piersiowej co 1-3 miesiące.

ROKOWANIE Najważniejszym czynnikiem rokującym jest wielkość guza. Przy średnicy powyżej 3 cm- średni czas przeżycia wynosi 6 miesięcy po zabiegu, natomiast przy średnicy poniżej 2 cm- średni czas przeżycia wynosi około 3 lat. Niestety u kotek rokowanie jest znacznie mniej pomyślne niż miałoby to miejsce u suk. Związane jest to z wysoce złośliwym charakterem większości procesów, bardzo częstymi wznosami pooperacyjnymi i silnym potencjałem przerzutowym.


OPRACOWANIE: Lek. Wet. Magdalena Podlasz, Studentka V roku Wydz. Med. Wet. Katarzyna Kopyt

BIBLIOGRAFIA: Zdjęcia RTG wykonała lek.wet. Magdalena Podlasz


POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.

stronę wykonała: Aleksandra Tucholska
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.