LogoLEKARZ WETERYNARII MAGDALENA PODLASZ
Właścicielka i kierowniczka Przychodni. W 2005 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej w Lublinie. Po studiach pracowała w lecznicy dla dużych i małych zwierząt. Spędziła 6 miesięcy na jednej z większych ferm trzody chlewnej na Mazurach. Przez kilka miesięcy świadczyła usługi dla elbląskiego Schroniska dla Zwierząt. W marcu 2008 roku otworzyła własny Gabinet przekształcony w 2013 roku w Przychodnię Weterynaryjną. Z pasją poświęca swój czas na pomoc zwierzętom oraz na szlifowanie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach i kongresach. Jest osobą uśmiechniętą, pełną energii i zawsze chętną służyć radą i pomocą.

...czytaj dalej


LEKARZ WETERYNARII MARTA GÓRSKA - PAPKE
W 2014 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od marca 2014 roku współpracuje z Przychodnią, rozwijając umiejętności praktyczne w zakresie leczenia małych zwierząt.

...czytaj dalej

TECHNIK WETERYNARII KATARZYNA BEDNARCZYK
Uczennica Szkoły Rozwoju Zawodowego Alfa Edukacja w Elblągu na kierunku technik weterynarii. W czerwcu 2015 r. odbywała w Przychodni praktyki zawodowe, a od lipca współpracuje z nami jako technik weterynarii.

...czytaj dalejNasz zespół dzieliły kiedyś także:


LEKARZ WETERYNARII JAGODA PRZYBYSZ
Lekarz weterynarii, w 2015 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Od IV roku studiów współpracowała z Przychodnią, wzbogacając zdobywaną wiedzę teoretyczną w praktykę zawodową.

...czytaj dalej

LEKARZ WETERYNARII ALEKSANDRA ANDRUCHOWICZ
Były pracownik na stanowisku lekarza weterynarii. Ukończyła Wydział Medecyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Po studiach pracowała w olsztyńskim Schronisku dla Zwierząt. W naszej Przychodni mieliśmy zaszczyt Ją gościć do maja 2010 roku. Żegnam wszystkich swoich Pacjentów i Klientów. Pacjentom życzę zdrowia, a ich Opiekunom wszelkiej pomyślności. Z powodów bardziej osobistych, niż zawodowych opuszczam województwo warmińsko – mazurskie i miasto Elbląg, dziękując za współpracę i możliwość rozwoju zawodowego Pani Lekarz Weterynarii Magdalenie Podlasz oraz Pacjentom większym i mniejszym, tym mniej i bardziej cierpliwym.
LEKARZ WETERYNARII KATARZYNA KOPYT
Były pracownik na stanowisku lekarza weterynarii. W 2013 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Z Przychodnią związana od 2011r., kiedy to podczas praktyk studenckich miała okazję pogłębiać swoje zainteresowania związane z weterynarią oraz doskonalić umiejętności praktyczne.
LEKARZ WETERYNARII ALEKSANDRA TUCHOLSKA
W 2012 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Z Przychodnią współpracowała od czwartego roku studiów, najpierw jako asystenka lekarza weterynarii, następnie przzyjmując pacjentów samodzielnie.
ANNA ULATOWSKA
Były pracownik na stanowisku asystentka lekarza weterynarii. Współpracowała z lek.wet. Magdaleną Podlasz od początku jej zawodowej działalności. Od kwietnia 2009 roku zajmowała się pracą w sklepiku działającym przy Przychodni. To jej miły głos słyszeli Państwo podczas rejestracji. Naszej Ani bardzo dziękujemy za nieocenioną pracę włożoną w rozwój Przychodni, jednocześnie życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.

...czytaj dalej

POWRÓT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.