Logo
Informacja dla właściciela/opiekuna zwierzęcia o planowanym zabiegu lekarsko-weterynaryjnym w znieczuleniu ogólnym.

Szanowni Państwo !

Stan zdrowia Państwa ulubieńca wymaga przeprowadzenia przez Lekarza weterynarii zabiegu chirurgicznego. Fachowa wiedza i nowoczesne metody leczenia pozwalają na zmniejszenie do minimum ryzyka związanego z zabiegiem operacyjnym. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku istnieje podobnie jak w medycynie ludzkiej pewne ryzyko związane z przeprowadzeniem nawet rutynowego zabiegu. Również Państwo mogą przyczynić się do ograniczenia tego ryzyka przestrzegając wskazań lekarza weterynarii i uwag zawartych w tej broszurze...

Każdy zabieg jest nieodłącznie związany ze stresem i mniej lub bardziej nasiloną reakcję bólową pacjenta. Lekarz weterynarii ma jednak obecnie do dyspozycji środki pozwalające na skuteczne ograniczenie tych niekorzystnych reakcji. Fachowe ich zastosowanie gwarantuje szybką i bezbolesną rekonwalescencję pacjenta po przeprowadzonej operacji.

Przed zabiegiem...

I. Żywienie pacjenta
Planowany zabieg odbędzie się w znieczuleniu ogólnym. Z tego względu ważne jest, aby Państwa zwierzę miało w dniu zabiegu pusty przewód pokarmowy. Pełny żołądek stanowi dodatkowe obciążenie układu krążenia, a ponadto po podaniu niektórych środków znieczulających występują niekiedy wymioty, co może powodować aspiracje zwróconej treści pokarmowej do płuc (zachłyśnięcie). Stan taki może być przyczyną ciężkich komplikacji zagrażających nawet życiu pacjenta. Przez ostatnie 24 godziny przed zabiegiem nie wolno podawać zwierzęciu żadnego pokarmu, mleka, a nawet małych smakołyków. Na 6 godzin przed zabiegiem nie wolno podawać również wody. W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie (np. koty) należy zadbać o przetrzymanie ich przez ostatnie 24 godzin w zamkniętym pomieszczeniu, przestrzegając oczywiście wspomnianej głodówki i w razie potrzeby wyprowadzać je tylko na smyczy.

II. Ruch i spacery
W dniu poprzedzającym zabieg i oczywiście w dniu zabiegu należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego (intensywne spacery, wycieczki rowerowe) oraz silnego pobudzenia psychicznego jak np. długotrwała lub intensywna zabawa czy też szkolenie lub trening. O ile stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala, można je kilkakrotnie wyprowadzić na krótkie spokojne spacery (koniecznie na smyczy), zwracając uwagę, aby nie uIegło ono zmęczeniu lub nie zjadło jakiegoś znalezionego „smakołyku"

III. Oddawanie moczu i kału
W dniu poprzedzającym zabieg i w szczególności w samym dniu zabiegu powinno się umożliwić zwierzęciu nieograniczone oddanie moczu i kału np. podczas krótkich spacerów (patrz wcześniej) lub stwarzając odpowiednie warunki w domu. Opróżnione jelita i pęcherz moczowy ułatwiają lekarzowi weterynarii prowadzenia zabiegu i nie stwarzają zwierzęciu nieprzyjemnego uczucia zatrzymania czy niekontrolowanego oddawanie moczu lub kału w okresie wybudzania z narkozy.

IV. Dodatkowe uwagi dla właściciela
Z wyjątkiem nagłych wypadków, lekarz weterynarii będzie unikał przeprowadzenia zabiegu operacyjnego na chorym zwierzęciu. Dlatego bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza weterynarii o jakichkolwiek zauważonych nieprawidłowościach dotyczących stanu zdrowia operowanego zwierzęcia jak np. biegunka, wymioty, brak apetytu czy tez apatyczne zachowanie. Dotyczy to również rui u suk. Na podstawie tych informacji i ewentualnego dodatkowego badania lekarz weterynarii oceni czy dany zabieg można przeprowadzić bez ograniczeń w ustalonym terminie.

W dniu zabiegu właściciel powinien zabrać ze sobą koc zwierzęcia, by zapewnić mu komfort podczas wybudzania.

Po zabiegu…

I.Wybudzanie ze znieczulenia:
Po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym odbywającym się w znieczuleniu ogólnym, jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin normalne funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest upośledzone. W okresie wybudzania ze znieczulenia ogólnego, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne jak np. hałas lub dotyk. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu po zabiegu całkowitego spokoju i umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu, najlepiej na podłodze lub okrycie np. kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niekorzystne mogą być próby niekontrolowanego podnoszenia się, mogące doprowadzić do urazów lub uszkodzenia rany pooperacyjnej. Dlatego należy pamiętać, aby zwierzę było w tym okresie pod nadzorem.

II.Żywienie pacjenta
Przez okres 12 godzin po zabiegu należy nadal stosować głodówkę. Trwające jeszcze przez pewien czas działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania i np. do zadławienia się zwierzęcia. Proces trawienia pokarmu stanowi również w tym okresie pewne obciążenie dla organizmu, którego powinno się unikać. Nie należy się obawiać, że konieczna głodówka zastosowana w okresie około zabiegowym będzie miała jakikolwiek niekorzystny skutek dla zwierzęcia

III.Ruch i spacery
Po mniejszych zabiegach przeprowadzonych w znieczuleniu ogólnym (np. usuwanie kamienia nazębnego, badanie diagnostyczne, itp.) zaleca się przez pierwsze dwa dni bardzo spokojne i ograniczone ruchy zwierzęcia. W tym okresie zastosowane w czasie zabiegu środki znieczuleniowe lub ich pozostałości mogą jeszcze ograniczać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Poważne operacje chirurgiczne (kastracja, zabiegi ortopedyczne, operacje nowotworów, itp.) wymagają dłuższej rekonwalescencji trwającej najczęściej 7-I0 dni. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej zwierzę powinno być pod szczególnym nadzorem: psy powinny być wyprowadzane tylko na smyczy, a koty nie powinny być wypuszczane z domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek gwałtownych ruchów lub wysiłków mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. U zwierząt starających się zerwać założony opatrunek lub szwy, należy zastosować specjalny kołnierz lub opatrunek pooperacyjny uniemożliwiający dostęp do rany. Po operacji lekarz weterynarii wyznaczył Państwu termin wizyty kontrolnej. Jest ona bardzo ważna dla dalszego przebiegu rekonwalescencji i sukcesu podjętego leczenia. W przypadku niektórych zabiegów np. ortopedycznych, lekarz weterynarii poinformuje Państwa o dodatkowych specjalnych zaleceniach dotyczących ruchu i postępowania w okresie rekonwalescencji.

IV.Oddawanie moczu i kału
Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia czynności jelit w trakcie i po zabiega, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. W przeciwieństwie do tego, oddawanie moczu powinno być normalne już wkrótce po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi weterynarii.

V.Stosowanie leków
Niekiedy po zabiegu chirurgicznym konieczne jest zastosowanie , przez pewien okres specjalnych leków jak np. antybiotyki czy środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zalecenia lekarza weterynarii co do dawkowania i okresu stosowania oraz inne zalecenia muszą być bardzo dokładnie przestrzegane. W przeciwnym przypadku całe zastosowane postępowanie lecznicze może nie przynieść oczekiwanego efektu.

POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.