Logo
RODZINNA GORĄCZKA SHAR-PEI (FSF)

Jest to rodzinnie występująca choroba immunologiczna psów rasy shar-pei, objawiająca się epizodami gorączki i obrzęków stawów. Rosnąca popularność psów tej rasy powinna skłonić właścicieli do zapoznania się z symptomami choroby, gdyż szacuje się, że schorzenie to dotyczy co czwartego shar-pei’a.

Etiologia
Zwierzęta dotknięte chorobą mają skłonność do odczynowego odkładania amyloidu (nierozpuszczalnego białka włókienkowego) w całym organizmie. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie został dokładnie poznany. Uważa się, że może wynikać ze zwiększonego stężenia interleukiny-6 oraz innych mediatorów zapalnych. Z kolei Il-6 zwiększa stężenie surowiczego amyloidu A. Złogi amyloidu powodują upośledzenia funkcji narządów, w zależności od miejsca odkładania. Klinicznie najistotniejsze jest odkładanie się amyloidu w nerkach i w wątrobie. Amyloidoza wątroby prowadzi do kruchości tego narządu i jego podatności na rozerwanie. Amyloidoza nerek oraz wtórny do niej zespół nerczycowy predysponuje psy rasy shar-pei do nadmiernej krzepliwości krwi.

Objawy Diagnostyka laboratoryjna FSF: Diagnostyka różnicowa: Postępowanie lecznicze: Dieta: Informacje dla właściciela Leczenie farmakologiczne:

Lek. Wet. Magdalena Podlasz
Studentka V roku Wydz. Med.Wet. Katarzyna Kopyt

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.