Logo
TICOFF

Najlepszą ochroną przed chorobami odkleszczowymi jest unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie, prawidłowe i bezpieczne usuwanie ich ze skóry. Oto jedyny obecnie dostępny w Europie środek do nieinwazyjnego usuwania kleszczy.

TIC-OFF to nietoksyczny preparat w aerozolu, za pomocą którego można bezpiecznie i skutecznie usunąć całego kleszcza ze skóry nosiciela.

TIC-OFF pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi, które mogą występować po usunięciu kleszcza z nosiciela, a zwarta struktura zamrożonego kleszcza ułatwia jego usunięcie.

Stosowanie preparatu TIC-OFF umożliwia szybkie, bezbolesne i efektywne usunięcie kleszczy z obszaru skóry nosiciela, bez szkodliwych skutków dla jego zdrowia. Usunięcie kleszcza dokonuje się poprzez umiejscowienie wolnej końcówki rurki kapilarnej dołączonej do wylotu pojemnika, bezpośrednio na pajęczaku. Pojemnik uwalnia niezbędną ilość preparatu, co powoduje natychmiastowe wycofanie narządu gębowego ze skóry, zamrożenie i zabicie kleszcza, dzięki czemu możliwe jest jego łatwe wyciągnięcie ze skóry. Podczas używania TIC-OFF, spryskiwany jest jedynie kleszcz, natomiast niekonieczne jest spryskanie skóry człowieka czy zwierzęcia. Usunięcie kleszcza polega na uchwyceniu zamrożonego, zabitego kleszcza za pomocą pęsety. Podsumowując, działanie TIC-OFF obejmuje: PREPARAT DOSTĘPNY JEST W NASZEJ PRZYCHODNI.

POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.